Champions League Aufstellung

Oleksandr Shovkovskyi
1,5
Shovkovskyi
Ramiz M. Mamedov
2,5
Mamedov
Olexander Golovko
4,0
Golovko
Vladyslav Vashchuk
4,0
Vashchuk
Yuriy Dmytrulin
2,5
Dmytrulin
Aleksej Gerasimenko
2,0
Gerasimenko
Andriy Gusin
3,0
Gusin
Kakhaber Kaladze
3,0
Kaladze
Vitaliy Kosovskiy
2,5
Kosovskiy
Maksim Shatskikh
2,0
Shatskikh
Serhiy Rebrov
3,5
Rebrov
}
Adam Matysek
4,0
Matysek
Jens Nowotny
2,5
Nowotny
Jörg Reeb
3,0
Reeb
Boris Zivkovic
5,0
Zivkovic
Carsten Ramelow
4,0
Ramelow
Emerson
3,0
Emerson
Frankie Hejduk
3,5
Hejduk
Bernd Schneider
5,0
B. Schneider
Stefan Beinlich
5,0
Beinlich
Oliver Neuville
3,5
Neuville
Ulf Kirsten
3,0
Kirsten
}

Aufstellung