2
:
7
41'
0
:
4
17'
Zach Senyshyn Zach Senyshyn
0
:
3
3'
0
:
2
3'