Brady Skjei Brady Skjei
57'
4
:
3
3
:
3
43'
Alexis Lafreniere Alexis Lafreniere
3
:
2
33'
Barclay Goodrow Barclay Goodrow
Sebastian Aho Sebastian Aho
16'
3
:
1
2
:
1
9'
Will Cuylle Will Cuylle
Stefan Noesen Stefan Noesen
7'
2
:
0
Evgeny Kuznetsov Evgeny Kuznetsov
2'
1
:
0