Trabzonspor Trainer

 • 2020/21
 • SPORTOTO SüperLig 0 1 1
  10. Platz
 • 2019/20
 • SPORTOTO SüperLig 1 0 0
  Vizemeister
 • 2019/20
 • SPORTOTO SüperLig 7 6 2
  Vizemeister
 • 2019/20
 • Europa League 0 1 5
  Europa-League-Qualifikation 2 1 1
  SPORTOTO SüperLig 9 5 3
  Gruppenphase
  Play-offs
  Vizemeister
 • 2018/19
 • SPORTOTO SüperLig 18 9 7
  4. Platz
 • 2014/15
 • Europa League 0 0 3
  Zwischenrunde
 • 2014/15
 • Europa League 3 1 1
  Europa-League-Qualifikation 1 1 0
  Zwischenrunde
  Play-off
 • 2013/14
 • Europa League 4 2 0
  Europa-League-Qualifikation 5 1 0
  Zwischenrunde
  Play-off
 • 2012/13
 • Europa-League-Qualifikation 0 2 0
  Play-off
 • 2011/12
 • Champions League 0 3 1
  Europa League 0 0 2
  Champions-League-Qualifikation 0 1 1
  Europa-League-Qualifikation 0 1 0
  Vorrunde
  Zwischenrunde
  3. Runde
  Play-off
 • 2010/11
 • Europa-League-Qualifikation 0 0 2
  Play-off
 • 2005/06
 • Champions-League-Qualifikation 1 0 1
  2. Runde
 • 1996/97
 • Europa League 0 1 1
  2. Runde