Laufbahn

Kashia Shota

Georgien

Vereinslaufbahn

 • 2019/20
 • Europa-League-Qualifikation 4 0
 • 2017/18
 • Europa-League-Qualifikation 2 0
 • 2016/17
 • Europa-League-Qualifikation 2 0
 • 2014/15
 • Europa-League-Qualifikation 6 0
 • 2013/14
 • Europa-League-Qualifikation 4 0
 • 2012/13
 • Europa-League-Qualifikation 3 0
 • 2009/10
 • Europa-League-Qualifikation 4 0
 • 2008/09
 • Champions League Qualifikation 3 0
 • 2007/08
 • UEFA-Cup-Qualifikation 3 0