3
:
2
58'
Valery Orekhov Valery Orekhov
Fabrice Herzog Fabrice Herzog
56'
3
:
1
2
:
1
46'
Jesse Blacker Jesse Blacker
Dario Simion Dario Simion
35'
2
:
0
Denis Malgin Denis Malgin
24'
1
:
0