Matt Dumba Matt Dumba
60'
5
:
2
Jonas Brodin Jonas Brodin
59'
4
:
2
Brandon Duhaime Brandon Duhaime
50'
3
:
2
Ryan Hartman Ryan Hartman
48'
2
:
2
1
:
2
33'
Anders Lee Anders Lee
Nick Bjugstad Nick Bjugstad
30'
1
:
1
0
:
1
20'
Anders Lee Anders Lee