Laufbahn

Bakaev Mikhail

Russland

Vereinslaufbahn

  • 2017/18
  • Europa-League-Qualifikation 3 0
  • 2016/17
  • Europa-League-Qualifikation 4 1
  • 2015/16
  • Europa-League-Qualifikation 4 1
  • 2014/15
  • Europa-League-Qualifikation 4 0
  • 2011/12
  • Europa-League-Qualifikation 2 0