5
:
1
37'
Martin Hlinka Martin Hlinka
Roland Verwey Roland Verwey
36'
5
:
0
Herberts Vasiljevs Herberts Vasiljevs
34'
4
:
0
Denis Shvidki Denis Shvidki
30'
3
:
0
Roland Verwey Roland Verwey
27'
2
:
0
Denis Shvidki Denis Shvidki
1'
1
:
0
37'
5:1 Tor für Hannover S.
Martin Hlinka
36'
5:0 Tor für Krefeld
Roland Verwey
34'
4:0 Tor für Krefeld
Herberts Vasiljevs
30'
3:0 Tor für Krefeld
Denis Shvidki
27'
2:0 Tor für Krefeld
Roland Verwey
1'
1:0 Tor für Krefeld
Denis Shvidki