Laufbahn

Ivanishvili Giorgi

Georgien

Vereinslaufbahn


  • 2018/19 2018/19
  • Europa-League-Qualifikation 2 0


  • 2017/18 2017/18
  • Europa-League-Qualifikation 1 0


  • 2015/16 2015/16
  • Europa-League-Qualifikation 2 0