1
:
6
51'
Zach Hyman Zach Hyman
1
:
5
39'
William Nylander William Nylander
Ryan Nugent-Hopkins Ryan Nugent-Hopkins
34'
1
:
4
0
:
4
28'
Ilya Mikheyev Ilya Mikheyev
0
:
3
25'
John Tavares John Tavares
0
:
2
23'
Jimmy Vesey Jimmy Vesey
0
:
1
10'
Jimmy Vesey Jimmy Vesey