Chemnitzer FC

Chemnitzer FC Trainer

 • 2020/21
 • DFB-Pokal 0 1 0
  Regionalliga Nordost 5 2 6
  1. Runde
  9. Platz
 • 2019/20
 • 3. Liga 10 8 10
  17. Platz
 • 2019/20
 • 3. Liga 1 0 1
  17. Platz
 • 2019/20
 • 3. Liga 0 3 4
  DFB-Pokal 0 1 0
  17. Platz
  1. Runde
 • 2018/19
 • Regionalliga Nordost 25 2 7
  Meister
 • 2017/18
 • 3. Liga 4 3 11
  19. Platz
 • 2017/18
 • 3. Liga 4 4 12
  DFB-Pokal 0 0 1
  19. Platz
  1. Runde
 • 2016/17
 • 3. Liga 14 10 14
  8. Platz
 • 2015/16
 • 3. Liga 8 1 2
  6. Platz
 • 2015/16
 • 3. Liga 6 8 10
  DFB-Pokal 0 0 1
  6. Platz
  1. Runde
 • 2014/15
 • 3. Liga 17 8 11
  DFB-Pokal 0 1 1
  5. Platz
  2. Runde
 • 2013/14
 • 3. Liga 9 8 9
  12. Platz
 • 2013/14
 • 3. Liga 3 5 4
  12. Platz
 • 2012/13
 • 3. Liga 15 10 13
  DFB-Pokal 0 0 1
  6. Platz
  1. Runde
 • 2011/12
 • 3. Liga 15 10 13
  9. Platz
 • 2010/11
 • Regionalliga Nord (2008-2012) 25 7 2
  DFB-Pokal 1 0 1
  Meister
  2. Runde
 • 2009/10
 • Regionalliga Nord (2008-2012) 18 7 9
  3. Platz
 • 2008/09
 • Regionalliga Nord (2008-2012) 11 12 11
  DFB-Pokal 0 0 1
  7. Platz
  1. Runde
 • 2006/07
 • DFB-Pokal 0 0 1
  1. Runde
 • 2005/06
 • Regionalliga Nord (2000-2008) 1 2 13
  19. Platz
 • 2005/06
 • Regionalliga Nord (2000-2008) 4 4 12
  19. Platz
 • 2004/05
 • Regionalliga Nord (2000-2008) 6 3 6
  15. Platz
 • 2004/05
 • Regionalliga Nord (2000-2008) 4 5 4
  15. Platz
 • 2004/05
 • Regionalliga Nord (2000-2008) 0 2 6
  15. Platz
 • 2003/04
 • Regionalliga Nord (2000-2008) 13 4 17
  11. Platz
 • 2002/03
 • Regionalliga Nord (2000-2008) 8 4 7
  11. Platz
 • 2002/03
 • Regionalliga Nord (2000-2008) 0 0 1
  11. Platz
 • 2002/03
 • Regionalliga Nord (2000-2008) 4 4 6
  11. Platz
 • 2001/02
 • Regionalliga Nord (2000-2008) 14 5 10
  DFB-Pokal 0 0 1
  6. Platz
  1. Runde
 • 2001/02
 • Regionalliga Nord (2000-2008) 1 1 3
  6. Platz
 • 2000/01
 • 2. Bundesliga 1 4 13
  18. Platz
 • 2000/01
 • 2. Bundesliga 2 3 6
  18. Platz
 • 2000/01
 • 2. Bundesliga 0 0 3
  DFB-Pokal 0 0 1
  18. Platz
  1. Runde
 • 1999/00
 • 2. Bundesliga 11 10 13
  DFB-Pokal 2 0 1
  11. Platz
  3. Runde
 • 1998/99
 • DFB-Pokal 0 0 1
  1. Runde
 • 1997/98
 • DFB-Pokal 0 0 1
  1. Runde
 • 1996/97
 • DFB-Pokal 0 0 1
  1. Runde
 • 1995/96
 • 2. Bundesliga 1 0 3
  15. Platz
 • 1995/96
 • 2. Bundesliga 10 9 11
  DFB-Pokal 2 0 1
  15. Platz
  Achtelfinale
 • 1994/95
 • 2. Bundesliga 11 12 11
  DFB-Pokal 0 2 0
  9. Platz
  2. Runde
 • 1993/94
 • 2. Bundesliga 14 11 13
  DFB-Pokal 1 0 1
  9. Platz
  3. Runde
 • 1992/93
 • 2. Bundesliga 19 12 15
  DFB-Pokal 4 0 1
  7. Platz
  Halbfinale
 • 1991/92
 • 2. Bundesliga 12 12 8
  4. Platz
 • 1990/91
 • Europa League 0 0 2
  1. Runde
 • 1989/90
 • Europa League 2 1 3
  Achtelfinale