Elias Lindholm Elias Lindholm
60'
3
:
4
2
:
4
59'
Elias Pettersson Elias Pettersson
Elias Lindholm Elias Lindholm
56'
2
:
3
1
:
3
40'
Ilya Mikheyev Ilya Mikheyev
Mikael Backlund Mikael Backlund
13'
1
:
2
0
:
2
9'
Sam Lafferty Sam Lafferty
0
:
1
3'
Quinn Hughes Quinn Hughes