1
:
3
59'
Patrik Prymula Patrik Prymula
50'
1
:
2
0
:
2
42'
Filip Chlapik Filip Chlapik
0
:
1
25'
Michal Moravcik Michal Moravcik