Tore

Stefaniak Stefaniak
2'
1
:
0
Sijaric Sijaric
19'
2
:
0
Sijaric Sijaric
44'
3
:
0
Stefaniak Stefaniak
46'
4
:
0
4
:
1
67'
Wegner Wegner
Tashchy Tashchy
75'
5
:
1