Laufbahn

Patrick Hofmann
Patrick Hofmann
Im Team seit: 2024

Patrick Hofmann

Vereinslaufbahn


 • 2023/24 2023/24
 • Patrick Hofmann
  Bayernliga Nord 1 0


 • 2023/24 2023/24
 • Patrick Hofmann
  Regionalliga Bayern 1 0
  Bayernliga Nord 28 2
  10. Platz 4. Platz


 • 2023/24 2023/24
 • Patrick Hofmann
  Bayernliga Nord 28 2
  10. Platz
 • 2022/23 2022/23
 • Patrick Hofmann
  Landesliga Braunschweig 2 0
  6. Platz


 • 2023/24 2023/24
 • Patrick Hofmann
  Bayernliga Nord 28 2
  Bayernliga Nord 1 0
  Regionalliga Bayern 1 0
  4. Platz 10. Platz
 • 2022/23 2022/23
 • Patrick Hofmann
  Bayernliga Nord 33 2
  Landesliga Braunschweig 2 0
  6. Platz 2. Platz
 • 2021/22 2021/22
 • Patrick Hofmann
  Bayernliga Nord 28 1
  Kreisliga Amberg/Weiden Süd 1 0
  10. Platz 7. Platz
 • 2019/21 2019/21
 • Patrick Hofmann
  Bayernliga Nord 15 1
  9. Platz


 • 2018/19 2018/19
 • Patrick Hofmann
  Regionalliga Bayern 1 0
  4. Platz