Laufbahn

Kamdem Mabou Aurel-Yorick

Teamlaufbahn


  • 2020/21 2020/21
  • Landesliga Staffel 2 6 0
    12. Platz
  • 2019/20 2019/20
  • Landesliga Staffel 2 14 0
    10. Platz