Albanien

Albanien Social Media

Albanien

Albanien
📌 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐒𝐡𝐪𝐢𝐩𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐞 𝐅𝐮𝐭𝐛𝐨𝐥𝐥𝐢𝐭 𝐯𝐢𝐣𝐨𝐧 𝐭𝐞̈ 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐨𝐣𝐞̈ 𝐤𝐮𝐫𝐬𝐞, 𝐧𝐞̈ 𝐬𝐡𝐞̈𝐫𝐛𝐢𝐦 𝐝𝐡𝐞 𝐧𝐞̈ 𝐭𝐞̈ 𝐦𝐢𝐫𝐞̈ 𝐭𝐞̈ 𝐫𝐫𝐢𝐭𝐣𝐞𝐬 𝐬𝐞̈ 𝐟𝐮𝐭𝐛𝐨𝐥𝐥𝐢𝐭 𝐧𝐞̈ 𝐯𝐞𝐧𝐝. 😍 ✅ 𝐏𝐞̈𝐫 𝐡𝐞𝐫𝐞̈ 𝐭𝐞̈ 𝐩𝐚𝐫𝐞̈, 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐞 𝐅𝐮𝐭𝐛𝐨𝐥𝐥𝐢𝐭 𝐝𝐨 𝐭𝐞̈ 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐨𝐣𝐞̈ 𝐤𝐮𝐫𝐬𝐢𝐧 “𝐔𝐄𝐅𝐀 𝐅𝐨𝐨𝐭𝐛𝐚𝐥𝐥 𝐃𝐨𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧” 𝐪𝐞̈ 𝐝𝐨 𝐭𝐞̈ 𝐳𝐠𝐣𝐚𝐬𝐞̈ 𝐭𝐫𝐞 𝐝𝐢𝐭𝐞̈, 𝐧𝐠𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐚𝐭 𝟐𝟕-𝟐𝟗 𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥 𝐝𝐡𝐞 𝐪𝐞̈ 𝐞̈𝐬𝐡𝐭𝐞̈ 𝐢 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐮𝐚𝐫 𝐧𝐞̈ 𝐧𝐣𝐞̈ 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐪𝐞̈ 𝐦𝐛𝐮𝐥𝐨𝐧 𝐚𝐬𝐩𝐞𝐤𝐭𝐞𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐦𝐞𝐥𝐨𝐫𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐦𝐣𝐞𝐤𝐞̈𝐬𝐢𝐬𝐞̈ 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐟𝐮𝐭𝐛𝐨𝐥𝐥𝐢𝐭, 𝐝𝐮𝐤𝐞 𝐧𝐝𝐣𝐞𝐤𝐮𝐫 𝐮𝐝𝐡𝐞̈𝐳𝐢𝐦𝐞𝐭 𝐞 𝐤𝐞̈𝐫𝐤𝐮𝐚𝐫𝐚 𝐧𝐠𝐚 UEFA.com 📌 𝐍𝐞̈ 𝐩𝐞̈𝐫𝐟𝐮𝐧𝐝𝐢𝐦 𝐭𝐞̈ 𝐤𝐮𝐫𝐬𝐢𝐭, 𝐭𝐞̈ 𝐠𝐣𝐢𝐭𝐡𝐞̈ 𝐩𝐣𝐞𝐬𝐞̈𝐦𝐚𝐫𝐫𝐞̈𝐬𝐢𝐭 𝐝𝐨 𝐭’𝐢 𝐧𝐞̈𝐧𝐬𝐡𝐭𝐫𝐨𝐡𝐞𝐧 𝐧𝐣𝐞̈ 𝐭𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐯𝐥𝐞𝐫𝐞̈𝐬𝐢𝐦𝐢 𝐝𝐡𝐞 𝐝𝐨 𝐭𝐞̈ 𝐩𝐚𝐣𝐢𝐬𝐞𝐧 𝐦𝐞 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐤𝐚𝐭𝐞̈. 📍 𝐊𝐮𝐫𝐬𝐢 𝐝𝐨 𝐭𝐞̈ 𝐳𝐡𝐯𝐢𝐥𝐥𝐨𝐡𝐞𝐭 𝐧𝐞̈ 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐭 𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐮𝐦𝐢𝐭 “𝐀𝐢𝐫 𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐢𝐚”, 𝐓𝐢𝐫𝐚𝐧𝐞̈. ❗️❗️𝐆𝐣𝐚𝐭𝐞̈ 𝐦𝐮𝐚𝐣𝐢𝐭 𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥, 𝐝𝐨 𝐭𝐞̈ 𝐧𝐢𝐬𝐢𝐧 𝐭𝐞̈ 𝐳𝐡𝐯𝐢𝐥𝐥𝐨𝐡𝐞𝐧 𝐞𝐝𝐡𝐞 𝐝𝐲 𝐤𝐮𝐫𝐬𝐞 𝐭𝐞̈ 𝐭𝐣𝐞𝐫𝐚, 𝐤𝐮𝐫𝐬𝐢 𝐢 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨-𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭, 𝐪𝐞̈ 𝐝𝐨 𝐭𝐞̈ 𝐳𝐡𝐯𝐢𝐥𝐥𝐨𝐡𝐞𝐭 𝐧𝐞̈ 𝐝𝐚𝐭𝐚𝐭 𝟏𝟗-𝟐𝟒 𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥 𝐝𝐡𝐞 𝐤𝐮𝐫𝐬𝐢 𝐢 𝐩𝐞̈𝐫𝐠𝐚𝐭𝐢𝐭𝐞̈𝐬𝐢𝐭 𝐚𝐭𝐥𝐞𝐭𝐢𝐤, 𝐪𝐞̈ 𝐝𝐨 𝐭𝐞̈ 𝐧𝐢𝐬𝐞̈ 𝐦𝐞̈ 𝟐𝟕 𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥 𝐝𝐡𝐞 𝐝𝐨 𝐭𝐞̈ 𝐳𝐠𝐣𝐚𝐬𝐞̈ 𝐧𝐣𝐞̈ 𝐦𝐮𝐚𝐣. 🔗 📰👉🏻 https://bit.ly/3wTn9ZI

Albanien

Albanien
𝐔 𝐳𝐡𝐯𝐢𝐥𝐥𝐮𝐚 𝐝𝐢𝐭𝐞̈𝐧 𝐞 𝐬𝐨𝐭𝐦𝐞 𝐦𝐛𝐥𝐞𝐝𝐡𝐣𝐚 𝐞 𝐫𝐚𝐝𝐡𝐞̈𝐬 𝐞 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐢𝐮𝐦𝐞𝐯𝐞 𝐝𝐡𝐞 𝐒𝐢𝐠𝐮𝐫𝐢𝐬𝐞̈ 𝐧𝐞̈ 𝐔𝐄𝐅𝐀, 𝐦𝐛𝐥𝐞𝐝𝐡𝐣𝐞 𝐞 𝐳𝐡𝐯𝐢𝐥𝐥𝐮𝐚𝐫 𝐩𝐞̈𝐫𝐦𝐞𝐬 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨-𝐤𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞̈𝐬, 𝐧𝐞̈ 𝐭𝐞̈ 𝐜𝐢𝐥𝐞̈𝐧 𝐦𝐨𝐫𝐢 𝐩𝐣𝐞𝐬𝐞̈ 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐃𝐮𝐤𝐚, 𝐧𝐞̈ 𝐜𝐢𝐥𝐞̈𝐬𝐢𝐧𝐞̈ 𝐞 𝐧𝐞̈𝐧𝐤𝐫𝐲𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐤𝐞̈𝐭𝐢𝐣 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢. 𝐓𝐚𝐤𝐢𝐦𝐢 𝐢 𝐬𝐨𝐭𝐬𝐡𝐞̈𝐦 𝐢𝐬𝐡𝐭𝐞 𝐬𝐡𝐮𝐦𝐞̈ 𝐢 𝐫𝐞̈𝐧𝐝𝐞̈𝐬𝐢𝐬𝐡𝐞̈𝐦 𝐬𝐞𝐩𝐬𝐞 𝐧𝐞̈ 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞𝐭 𝐮 𝐛𝐞̈ 𝐧𝐣𝐞̈ 𝐩𝐚𝐧𝐨𝐫𝐚𝐦𝐞̈ 𝐞 𝐩𝐥𝐨𝐭𝐞̈ 𝐞 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐭𝐞̈𝐬 𝐬𝐞̈ 𝟏𝟐 𝐪𝐲𝐭𝐞𝐭𝐞𝐯𝐞 𝐤𝐮 𝐝𝐨 𝐭𝐞̈ 𝐳𝐡𝐯𝐢𝐥𝐥𝐨𝐡𝐞𝐭 𝐄𝐔𝐑𝐎 𝟐𝟎𝟐𝟎, 𝐩𝐞̈𝐫 𝐭𝐞̈ 𝐩𝐚𝐫𝐞̈ 𝐧𝐞̈ 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐬𝐞 𝐧𝐞̈ 𝐜̧𝐟𝐚𝐫𝐞̈ 𝐟𝐚𝐳𝐞 𝐧𝐝𝐨𝐝𝐡𝐞𝐭 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐢𝐦𝐢 𝐝𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐤𝐚𝐭 𝐞 𝐯𝐞̈𝐫𝐞𝐣𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐫𝐢 𝐦𝐞̈ 𝐭𝐚𝐧𝐢. ✍🏻👇🏻

Albanien

Albanien
ℹ️ 𝐑𝐢𝐤𝐭𝐡𝐞𝐡𝐞𝐭 𝐩𝐫𝐚𝐧𝐞̈ 𝐅𝐒𝐇𝐅 𝐧𝐞̈ 𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐢𝐧 𝐞 𝐭𝐢𝐣 𝐭𝐞̈ 𝐝𝐲𝐭𝐞̈ 𝐤𝐮𝐫𝐬𝐢 𝐩𝐞̈𝐫 𝐩𝐞̈𝐫𝐠𝐚𝐭𝐢𝐭𝐞̈𝐬 𝐚𝐭𝐥𝐞𝐭𝐢𝐤. 𝐏𝐚𝐬 𝐬𝐮𝐤𝐬𝐞𝐬𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐯𝐢𝐭𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐤𝐚𝐥𝐮𝐚𝐫, 𝐤𝐞̈𝐬𝐚𝐣 𝐫𝐚𝐝𝐡𝐞 𝐤𝐮𝐫𝐬𝐢 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐨𝐡𝐞𝐭 𝐞𝐝𝐡𝐞 𝐧𝐞̈ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐞𝐭𝐢𝐦 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐞̈𝐫 𝐭’𝐮 𝐚𝐫𝐝𝐡𝐮𝐫 𝐧𝐞̈ 𝐧𝐝𝐢𝐡𝐦𝐞̈ 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐯𝐞 𝐪𝐞̈ 𝐧𝐮𝐤 𝐧𝐝𝐨𝐝𝐡𝐞𝐧 𝐟𝐢𝐳𝐢𝐤𝐢𝐬𝐡𝐭 𝐧𝐞̈ 𝐓𝐢𝐫𝐚𝐧𝐞̈. 📌ℹ️ 𝐏𝐞̈𝐫 𝐯𝐞𝐭𝐞̈ 𝐫𝐞̈𝐧𝐝𝐞̈𝐬𝐢𝐧𝐞̈ 𝐪𝐞̈ 𝐤𝐚 𝐤𝐲 𝐤𝐮𝐫𝐬, 𝐅𝐒𝐇𝐅 𝐞̈𝐬𝐡𝐭𝐞̈ 𝐚𝐧𝐠𝐚𝐳𝐡𝐮𝐚𝐫 𝐦𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥𝐢𝐬𝐡𝐭 𝐧𝐞̈ 𝐠𝐣𝐞𝐭𝐣𝐞𝐧 𝐞 𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐚𝐯𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐪𝐞̈ 𝐝𝐨 𝐭𝐚 𝐝𝐫𝐞𝐣𝐭𝐨𝐣𝐧𝐞̈ 𝐚𝐭𝐞̈. 𝐃𝐲 𝐞𝐦𝐫𝐚 𝐭𝐞̈ 𝐭𝐣𝐞𝐫𝐞̈ 𝐢 𝐬𝐡𝐭𝐨𝐡𝐞𝐧 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞̈𝐬 𝐬𝐞̈ 𝐥𝐞𝐤𝐭𝐨𝐫𝐞̈𝐯𝐞. 𝐊𝐞̈𝐬𝐚𝐣 𝐫𝐚𝐝𝐡𝐞 𝐛𝐞̈𝐡𝐞𝐭 𝐟𝐣𝐚𝐥𝐞̈ 𝐩𝐞̈𝐫 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐨 𝐒𝐚𝐧𝐧𝐢𝐜𝐚𝐧𝐝𝐫𝐨-𝐧 𝐝𝐡𝐞 𝐃𝐚𝐫𝐜𝐲 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧, 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞̈ 𝐦𝐞 𝐩𝐞̈𝐫𝐠𝐚𝐭𝐢𝐭𝐣𝐞 𝐦𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥𝐞 𝐧𝐠𝐚 𝐚𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐤𝐧𝐢𝐤𝐞. 📌 𝐓𝐞̈ 𝐠𝐣𝐢𝐭𝐡𝐞̈ 𝐭𝐞̈ 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐮𝐚𝐫𝐢𝐭 𝐩𝐞̈𝐫 𝐤𝐞̈𝐭𝐞̈ 𝐤𝐮𝐫𝐬 𝐣𝐚𝐧𝐞̈ 𝐭𝐞̈ 𝐥𝐮𝐭𝐮𝐫 𝐭𝐞̈ 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐚𝐤𝐭𝐨𝐣𝐧𝐞̈ 𝐧𝐞̈ 𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬𝐚𝐭 𝐞 𝐦𝐞̈𝐩𝐨𝐬𝐡𝐭𝐦𝐞 𝐩𝐞̈𝐫 𝐫𝐞𝐠𝐣𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐦𝐞: 𝐄-𝐦𝐚𝐢𝐥: 𝐝𝐫𝐞𝐣𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚.𝐭𝐞𝐤𝐧𝐢𝐤𝐞@𝐟𝐬𝐡𝐟.𝐚𝐥 𝐍𝐫. 𝐭𝐞𝐥: +𝟑𝟓𝟓 𝟔𝟖 𝟒𝟎𝟒 𝟎𝟎𝟑𝟑

Albanien

Albanien
📰 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐒𝐡𝐪𝐢𝐩𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐞 𝐅𝐮𝐭𝐛𝐨𝐥𝐥𝐢𝐭 𝐝𝐨 𝐭𝐞̈ 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐨𝐣𝐞̈ 𝐬𝐞̈ 𝐬𝐡𝐩𝐞𝐣𝐭𝐢 𝐤𝐮𝐫𝐬𝐢𝐧 𝐞 𝐫𝐚𝐝𝐡𝐞̈𝐬 𝐩𝐞̈𝐫 𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨-𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞̈ 𝐟𝐮𝐭𝐛𝐨𝐥𝐥𝐢. 𝐊𝐮𝐫𝐬𝐢 𝐪𝐞̈ 𝐝𝐨 𝐭𝐞̈ 𝐮𝐝𝐡𝐞̈𝐡𝐢𝐪𝐞𝐭 𝐧𝐠𝐚 𝐝𝐫𝐞𝐣𝐭𝐮𝐞𝐬𝐢 𝐢 𝐃𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐞̈𝐬, 𝐒𝐤𝐚𝐮𝐭𝐢𝐳𝐦𝐢𝐭 𝐝𝐡𝐞 𝐈𝐧𝐨𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐢𝐭 𝐧𝐞̈ 𝐅𝐒𝐇𝐅, 𝐀𝐥𝐚𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐑𝐨𝐬𝐬𝐢 𝐝𝐡𝐞 𝐝𝐨 𝐭𝐞̈ 𝐳𝐡𝐯𝐢𝐥𝐥𝐨𝐡𝐞𝐭 𝐧𝐞̈ 𝐝𝐚𝐭𝐚𝐭 𝟏𝟗-𝟐𝟒 𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥 𝐧𝐞̈ “𝐒𝐡𝐭𝐞̈𝐩𝐢𝐧𝐞̈ 𝐞 𝐅𝐮𝐭𝐛𝐨𝐥𝐥𝐢𝐭” 𝐧𝐞̈ 𝐓𝐢𝐫𝐚𝐧𝐞̈. 📌👉🏻 Një nga pjesëmarrësit e parë të këtij kursi, Kladi Kenga, tregon eksperiencën e tij dhe thekson se pas marrjes së diplomës ai nisi menjëherë punën si video-analist me klubin e Apolonisë, duke qenë një pikë referimi për stafin teknik. Klajdi është personi i cili bën kërkime, mbledh, analizon dhe siguron të gjitha llojet e informacionit për stafin e tij, lojtarët dhe drejtuesit e klubit që militon në Kategorinë Superiore. ❗️❗️𝐏𝐞̈𝐫 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐤𝐨𝐬𝐭𝐨𝐭 𝐝𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐣𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧, 𝐝𝐞̈𝐫𝐠𝐨𝐧𝐢 𝐧𝐣𝐞̈ 𝐞-𝐦𝐚𝐢𝐥 𝐧𝐞̈ 𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬𝐞̈𝐧 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬𝐢𝐬@𝐟𝐬𝐡𝐟.𝐚𝐥. #FSHF #Videoanalysis #videoanalist