2
:
3
64'
Denis Gurianov Denis Gurianov
2
:
2
57'
Joel Kiviranta Joel Kiviranta
2
:
1
50'
Jamie Benn Jamie Benn
Reilly Smith Reilly Smith
41'
2
:
0
Chandler Stephenson Chandler Stephenson
9'
1
:
0