Vladimir Bryukvin Vladimir Bryukvin
60'
5
:
1
4
:
1
57'
Anatoly Nikontsev Anatoly Nikontsev
Michal Cajkovsky Michal Cajkovsky
42'
4
:
0
Andre Petersson Andre Petersson
38'
3
:
0
Andre Petersson Andre Petersson
34'
2
:
0
Dmitrij Jaskin Dmitrij Jaskin
3'
1
:
0