Matthias Plachta Matthias Plachta
59'
4
:
2
Tommi Huhtala Tommi Huhtala
58'
3
:
2
2
:
2
51'
Mike Blunden Mike Blunden
2
:
1
23'
Maximilian Hadraschek Maximilian Hadraschek
Benjamin Smith Benjamin Smith
19'
2
:
0
Denis Reul Denis Reul
6'
1
:
0